Liên hệ

Trường THCS Bắc Kạn

Địa chỉ: Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Nguyễn Thị Châu
Điện thoại: 02813.870.598
Email: c2txbackan.pgdtxbackan@backan.edu.vn