Giới thiệu

Trường THCS Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 11 – Phường Sông Cầu – Thành phố Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281 3 870 598

Email: c2txbạckan.pgdtxbackan@backan.edu.vn